Wij en het Next Nature Museum

wij en het Next Nature Museum

Next Nature Museum, delorean

De planeet is aan het veranderen. Klimaatverandering, kunstmatige intelligentie, verstedelijking. Menselijke aanwezigheid is alom voelbaar. Next Nature vertelt het verhaal van de mens die haar wereld verandert met de vruchten van kennis, design en technologie.

Wij zijn open, hoopvolle, toekomstgerichte mensen die niet terug, maar vooruit naar de natuur willen. We maken wereldwijd impact, met leden in 44 landen. In het Next Nature Museum in Eindhoven, ervaar je de visie in ‘real life’. Samen maken we een gedroomde toekomst voor al het leven op Aarde.

Next Nature Membership

Next Nature is hét internationale netwerk voor iedereen die graag meepraat over een toekomst waarin natuur en technologie versmelten. Door je aan te sluiten maak je niet alleen onderzoek mogelijk, je maakt er wezenlijk onderdeel van uit. Samen bepalen we hoe we willen ontwerpen, bouwen en leven in de next nature.

Next Nature Museum, handen
Next Nature Museum, handen

Organisa­tie Next Nature

Ons team bestaat uit open, nieuwsgierige, optimistische mensen uit verschillende disciplines. Onder onze ambassadeurs bevinden zich astronaut André Kuipers, hoogleraar experimentele architectuur Rachel Armstrong en tv-presentator Jason Silva. Ons kernteam werkt in Amsterdam en Eindhoven – met ons netwerk over de hele wereld. 

historie

Het Evoluon is ontworpen door de architecten Louis Kalff en Leo de Bever. Het Evoluon was vanaf 1966 een toekomstgericht techniekmuseum, tot Philips het in 1989 – ondanks- veel- publiek-protest – sloot. Sindsdien heeft het gebouw geen publieksfunctie en fungeert het als congrescentrum. Eind 2018 kochten Foolen & Reijs het iconische rijksmonument met de intentie het weer open te stellen voor publiek. Het gebouw is sinds de komst van Next Nature in 2021 aan het einde van datzelfde jaar weer toegankelijk voor publiek.

Het Next Nature museum is een ontmoetingsplaats en presentatieplek voor de wondere wereld der techniek, de spitsvondigheid en creativiteit van design en innovatie, over mens en maatschappij die steeds meer versmolten raken met technologie. Samen verkennen we er de mogelijkheid tot een inclusieve en duurzame wereld, een wereld waarin de concepten ‘mens’ en ‘samenleving’ een nieuwe evolutionaire fase ingaan.